Make your own free website on Tripod.com

o      NOTA RINGKAS MICROSOFT WORD

 

1         Pengenalan

o      Program popular bagi proses perkataan

o      Digunakan untuk menaip dokumen, laporan, surat , artikel dan sebagainya

o      Fungsi menaip sebagaimna mesin taip

o      Boleh menyemak ejaan

2         Memulakan Word

o      Button start>programs>Microsoft word/Microsoft office  atau klik di desktop jika telah dibuat shortcut.

3         Mengenali Skrin Word

o      Banyak persamaan dengan program Window yang lain

o      Mengandungi Bar Tajuk,Bar Menu, Bar Alatan, Bar Pemformatan, Pembaris, kawasan Teks.

4         Menyemak Ejaan dan Nahu

5         Menaip dan Menyimpan Dokumen

6         Membuka Dokumen

o      Membuat rujukan, menyambung semula, prose mengemaskini, rujukan dll.

o      Klik menu file>open>taip nama fail dalam kotak dialog atau browse dalam menu file > open

7         Menyunting Teks

o      Letak klik titik sisipan pada permulan bahagian yang dipilih untuk block>tekan tetikus sebelah kiri(jangan lepas)>heret ke hingga akhir bahagian yang dikehendaki atau

o      Kombinasi button klik dengan SHIFT – ini sesuai untuk memilih  bahagian yang panjang.

7.1       Hapus

o      Pilih (block) aksara,perkataan.ayat atau mana-mana bahagian yang hendak dihapus>tekan button delete pada kekunci atau klik edit>cut

7.2       Salin

o      Pilih (block) aksara,perkataan.ayat atau mana-mana bahagian yang hendak disalin>klik edit>copy>bawa titik sisipan ke tempat yang hendak dimasukkan salinan>klik edit atau klik tetikus sebelah kanan>paste

7.3       Menambah Perenggan Baru

o      Bawa  titik sisipan di permulaan perenggan baru yang hendak dicipta>klik tetikus>tekan Enter

7.4       Menambah ayat

o      Bawa titik sisipan di permulaan ayat baru ke tempat yang hendak masukkan ayat>klik tetikus>taip perkataan

7.5       Pembetulan salah eja

o      Klik butang kanan tetikus pada perkataan yang hendak dibetulkan>terpapar pop menu dan pilih ejaan yang betul (ingatan |: ini terpakai kepada ejaan bahasa Inggeris sahaja.. kecuali anda memasukkan program DEWAN EJA ianya barulah boleh digunakan untuk bahasa Malaysia.

7.6       Cari dan Ganti

o      Klik  Edit>replace>taip perkataan asal yang hendak dicari pada kotak Find what>taip perkataan baru hendak diganti di dalam kotak Replace with > with>klik Replace (untuk menganti kesemuanya klik Replace All)

7.7       Potong dan Tampal

o      Pilih (block) aksara,perkataan.ayat atau mana-mana bahagian yang hendak dihapus>edit>cut >bawa titik sisipan ke tempat yang hendak ditampal>edit>paste atau Pilih (block) aksara,perkataan.ayat atau mana-mana bahagian yang hendak dihapus>klik tetikus kiri heret ke tempat yang hendak di tampal dan lepas.

8         Format Teks

o      Fomat teks boleh dibuat bagi menambah keceriaan dokumen tersebut di antaranya seperti format font menukar warna, jenis, saiz, bentuk, penjajaran

8.1       Cara Format Teks

8.2       Cara Membuat Jajaran

8.3       Membentuk Senarai Bullet

8.4       Drop Cap

o      Bawa  penunding di bahagian yang dikehendaki>Klik Format>drop cap>pilih  posisi drop cap, jenis fon,saiz, jarak>OK

9         Mencetak Dokumen

o      Pencetak berfungsi dan pada status ON, disambungkan ke komputer berkenaan

o      Buka fail yang hendak dicetak dan berada di skrin berkenaan

o      Cara Mencetak

o      Klik File>Print(jika hendak melihat terlebih dahulu bahan yang hendak diprint klik Print Preview, jika tidak berpuashati boleh dibuat pindaan atau setting)>File>Print>buat pilih jika perlu bagi jumlah salinan, muka surat yang dikehendaki>OK

10     Memasukkan Grafik

o      Dalam Microsoft Word disediakan grafik dalam Clip Arts

10.1   Format Grafik

11     Menyediakan Jadual

11.1   Format Jadual


12     Mail Merge

12.1   Cara Membuat Mail Merge

13     Membina Isi Kandungan

13.1   Cara Membina Isi Kandungan Automatik

o      Formatkan dipermulaan baris samaada bentuk HEADER,HEADING,HEADING1,HEADING2 dll.